Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 •   

Wkr贸tce ruszy nowa strona "Ruchu Muzycznego". Tymczasem w pierwszym numerze "Ruchu Muzycznego" jako miesięcznika m.in.:

- "Stale jestem z dziećmi" - Jadwiga Mackiewicz (Ciocia Jadzia) w rozmowie z Remigiuszem Grzelą
- Piotr Deptuch "Kanon XIX/XX: Bruckner"
- Maciej Jabłoński o muzyce Elżbiety Sikory
- Muzyka Alberto Iglesiasa i filmy Pedro Almodovara: Paweł Soszyński, Magda Miśka-Jackowska, Jowita Dziedzic-Golec
- Michał Mizera o "Sprawie" w reż. Jerzego Jarockiego i muzyce Stanisława Radwana
- felieton Adama Suprynowicza "Szlachetna rozrywka: Kult"
- felieton gościnny Wojciecha Kuczoka "Myśl żałobna"
- felieton Michała Bristigera "Transkrypcje: 24 stycznia 2013"
- felieton Justyny Bargielskiej "Groupies: Trochę o co, nieco o jak, wcale o dlaczego"
- wiersz Julii Hartwig "Blues"
- z archiwum "Ruchu": Krystian Zimerman
- komiks Mariusza Wolańskiego

Edukacja muzyczna
- Mirosław Grusiewicz "Przedmiot: muzyka"
- Maciej Łukasz Gołębiowski "Łamanie błędnego koła"
- Kacper Miklaszewski "Jaka jesteś szkoło?"
- "Poszukajmy słuchaczy" - rozmowa z Constanze Wimmer
- "Dzieci chcą grać na instrumentach" - rozmowa z Violą Łabanow-Jastrząb
- Juliusz Sokołowski - cykl fotografii sal koncertowych w polskich szkołach muzycznych

Ekonomia muzyki
- "Ekonomia kultury. Tendencja czy rewolucja?" - rozmowa z Harrym Lehmannem

Recenzje
- Adam Suprynowicz, Maciej Łukasz Gołębiowski, Michał Klubiński, Agata Kwiecińska i Wojciech Kuczok o festiwalu "Chopin i jego Europa"
- Maria Kornatowska o "Wratislavii Cantans", Ewa Szczecińska o prawykonaniu utworu Wojciecha Ziemowita Zycha
- Alina Mądry o Festiwalu Goldbergowskim
- J贸zef Kański o Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku
- Barbara Bogunia o Międzynarodowym Kongresie Altowiolowym w Krakowie
- Anna Woźniakowska o "Muzyce na Szczytach" w Zakopanem
- Maciej Jabłoński o festiwalu "Sacrum Profanum" w Krakowie
- Michał Zdunik o "De Musica"
- Witold Paprocki o "Szalonych Dniach Muzyki"
- Krzysztof Kwiatkowski na gorąco o "Warszawskiej Jesieni"
- Max Nyffeler o festiwalach w Japonii
- Leszek Bernat o festiwalu w Bukareszcie
- Dorota Kozińska o Musikfest w Berlinie
- Adriana Prodeus o Lutosławskim i Braciach Quay w Bochum
- Monika Pasiecznik o "Dziewczynce z zapałkami" Lachenmanna
- Stanisław Suchora o "Alceście" Glucka w Paryżu
- Francisco Garcia Rosado o "Złocie Renu" w reżyserii Znanieckiego w Oviedo
- Leszek Bernat o "Z domu umarłych" Jan谩čka w Strasburgu
- Muzyka Form Przestrzennych w Elblągu, Sinfonia Varsovia, POR w Warszawie

Książki
- "Schumann" Ludwika Erhardta (Olgierd Pisarenko)
- "Ucho i umysł" Anny Chęćki-Gotkowicz (Karolina Kolinek)
- Antoni Libera "Toccata C-dur" (fragment)

Płyty
- Rafał Blechacz (Kacper Miklaszewski), Magdalena Sarbak (Witold Paprocki), "Madame Curie" Elżbiety Sikory (Piotr Urbański), Dai Fujikura (Gianluigi Mattietti), High Definition Quartet (Tomasz Handzlik), recenzje "140 znak贸w" Jacka Hawryluka


W NUMERZE M.IN.


pdf KALENDARZ KONCERTOWY I OPEROWY

REDAGUJĄ

Dwutygodnik poświęcony muzyce poważnej i życiu muzycznemu. Założony w 1945 roku, wychodzi 26 razy w roku.


  • Tomasz Cyz (redaktor naczelny), J贸zef Kański, Dorota Kozińska (teatr muzyczny), Krzysztof Kwiatkowski (muzyka wsp贸łczesna, dział zagraniczny), Kacper Miklaszewski (sekretarz redakcji), Monika Pasiecznik (relacje, koncerty), Olgierd Pisarenko, Renata Pragłowska-Woydtowa, Ewa Utratna (płyty)
  • okładka: Mateusz Jankowski
  • WYDAWCA: Instytut Książki, ul. Szczepańska 1, 31-011 Krak贸w, Dział Wydawnictw IK, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel. 22/608-23-74, tel./faks 22/ 608-24-88, czaspatron@instytutksiazki.pl
  • SKŁAD własny
  • DRUK: Petit S.K. Skład-Druk-Oprawa; www.petit.lublin.pl
  • NAKŁAD: 1500 egz.
  • CZASOPISMO PATRONACKIE INSTYTUTU KSIĄŻKI WYDAWANE NA ZLECENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • Redakcja nie zwraca materiał贸w niezam贸wionych,a w tekstach przyjętych do publikacji zastrzega sobie prawo dokonywania skr贸t贸w, poprawek stylistycznych i zmiany tytuł贸w. Za treść reklam redakcja nie odpowiada
  • ADRES REDAKCJI: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel. (022) 608-28-70, (022) 608-28-71, tel./faks (022) 608-28-72, e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl. Redakcja czynna dla interesant贸w od godz. 10.00 do 15.00
PRENUMERATA 聞RUCHU MUZYCZNEGO聰 JAKO MIESIĘCZNIKA

To ostatni nasz numer jako dwutygodnika. W październiku ukaże się pierwszy numer miesięcznika 聞Ruch Muzyczny聰 (96 stron) w nowej szacie graficznej. Do końca 2013 roku zostaną wydane jeszcze dwa numery (listopad, grudzień), w przyszłym roku ukaże się dwanaście numer贸w. Koszt jednego numeru to 14 zł, koszt prenumeraty całorocznej to 168 zł. Uwaga: z prenumeratorami z roku 2013 skontaktujemy się bezpośrednio. Uwaga: przy opłaceniu do końca października prenumeraty na rok 2014 wydania listopadowe i grudniowe gratis!
Przy krajowej prenumeracie 聞Ruchu Muzycznego聰 obejmującej p贸ł roku lub cały rok kalendarzowy uczniom, studentom i emerytom udzielamy 25-procentowego rabatu. Warunkiem uzyskania rabatu jest przesłanie do redakcji, pocztą zwykłą lub elektroniczną, kopii legitymacji - szkolnej, studenckiej lub legitymacji emeryta-rencisty.
Prenumerując jeden tytuł Instytutu Książki, drugi - dowolnie przez siebie wybrany - otrzymuje się z 50-procentowym rabatem. Prenumeratę można zam贸wić na dowolnie wybrany okres nie ponosząc żadnych opłat związanych z wysyłką. Dostępne tytuły: 聞Dialog聰, 聞Literatura na Świecie聰, 聞Nowaja Polsza聰, 聞Nowe Książki聰, 聞Ruch Muzyczny聰, 聞Teatr聰 i 聞Tw贸rczość聰 . Szczeg贸łowe informacje na stronie: instytutksiazki.plMysz w Ruchu
2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa