Muzyka wspů≥czesna
Relacje
Opera
Historia
P≥yty
Archiwum Artyku≥y KsiąŅki P≥yty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og≥oszenia Forum Kontakt
Książki recenzowane Książki recenzowane                  razem ( 18 )

Wszystkie | A | B | C | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | £ | M | N | O | P | Q | R | S | | T | U | V | W | X | Y | Z | Į | ¨ |

Jan Bokszczanin Gł√≥wne tendencje w rozwoju rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej    Organy w Rosji

Maciej Babnis Kultura organowa Galicji ze szczeg√≥lnym uwzględnieniem działalności organmistrza lwowskiego Jana Śliwińskiego    Organmistrzowie w Galicji

Michał Bristiger, Myśl muzyczna. Studia wybrane II    'Chwila muzycznie szczęśliwa' Michał Bristiger o muzyce i krytyce

Karol Berger Potęga smaku. Teoria sztuki    Sztuka i jej obowiązki

Michał Bristiger Transkrypcje. Pisma i przekłady    Tłumaczenia muzyki

Olivier Bellamy Martha Argerich. Dziecko i czary, przełożył Jacek Giszczak    Martha

Krystian Brodacki Historia jazzu w Polsce    Dzieje 'muzyki ludożerc√≥w' w Polsce

Wojciech Bońkowski Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji    Skontrum. Chopiniana 1

Anna Brożek, Jacek Jadacki Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne - osobowość - światopogląd - założenia tw√≥rcze    Skontrum. Chopiniana 1

De Musica, red. nacz. Michał Bristiger     'De Musica'

red. Hermann J. Busch i Matthias Geuting, Lexikon der Orgel, Ton Koopman Przedmowa    Orgel znaczy organy

Michael Bosch, Klaus D√∂hring, Wolf Kalipp Lexikon Orgelbau    Orgel znaczy organy

Anna Brożek Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej    Kłopoty z terminologią

Anna Brożek Wprowadzenie do metodologii dla student√≥w teorii muzyki i muzykologii    Kłopoty z terminologią

Jan Brokken Dlaczego jedenastu Antylczyk√≥w klęczało przed sercem Chopina    Brontozaur, czyli o hiperboli

Daniel Barenboim, Edward W. Said Paralele i paradoksy    Spotkanie prostych r√≥wnoległych

Michał Bristiger Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej renesansu.    Książka odzyskana po latach

Philippe Beaussant Barokowa melokuchnia nie tuczy    Barok od kuchni

ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 


2013r - Terminarz nadsy≥ania materia≥ůw


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa