Muzyka wspů≥czesna
Relacje
Opera
Historia
P≥yty
Archiwum Artyku≥y KsiąŅki P≥yty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og≥oszenia Forum Kontakt
Książki recenzowane Książki recenzowane                  razem ( 15 )

Wszystkie | A | B | C | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | £ | M | N | O | P | Q | R | S | | T | U | V | W | X | Y | Z | Į | ¨ |

Bohdan Pociej Polskość Chopina    Sercem Polak

Monika Pasiecznik Rytuał superformuły. Stockhausen. Licht    Mehr Licht! #2

Adam Zamoyski Paderewski,Tomasz W. Jabłecki Paderewski i jego epoka, Ignacy Jan Paderewski, red. Kazimierz R. Czekaj, Małgorzata Perkowska, Krystyna Duszyk    Trzy razy Paderewski

Wacław Panek Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku. Studium muzykologiczno-biografistyczne    Ważna książka o wielkim śpiewaku

Irena Poniatowska W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie    Jak słuchamy Chopina

Irena Poniatowska Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka / The Man and His Music    Chopin w purpurze i złocie

Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-Zielińska Bliżej muzyki    Muzyka w gimnazjum

Alain Perroux La Com√©die musicale, mode d¬'emploi    Musical po francusku

Wacław Panek Z historii polskiej wokalistyki operowej    O pierwszych polskich śpiewaczkach i śpiewakach operowych

Maria Piotrowska Hermeneutyka. 46 minucji dla muzykolog√≥w    Pojąć muzykę i jej pojmowanie

Bohdan Pociej Romantyzm bez granic    Nostalgia bez granic?

Leszek Polony Marek Stachowski i jego muzyka    O Stachowskim na wiele głos√≥w

Pieśń nieśmiertelna    Pieśni najważniejsze

Wacław Panek Hymny polskie.    Pieśni najważniejsze

Barbara Przybyszewska-Jarmińska Muzyczne dwory polskich Waz√≥w.    Na dworach Waz√≥w i Sas√≥w - Muzyka potopem przerwana

ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 


2013r - Terminarz nadsy≥ania materia≥ůw


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa