Muzyka wspů≥czesna
Relacje
Opera
Historia
P≥yty
Archiwum Artyku≥y KsiąŅki P≥yty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og≥oszenia Forum Kontakt
Książki recenzowane Książki recenzowane                  razem ( 162 )

Wszystkie | A | B | C | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | £ | M | N | O | P | Q | R | S | | T | U | V | W | X | Y | Z | Į | ¨ |

Marta Szoka George Crumb. Muzyka onirycznych wizji i magicznych formuł    Uchwycić Czarnego Anioła

Mieczysław Tomaszewski 12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei. Studia, szkice, interpretacje    Mozaikowy portret muzyki

Renata Suchowiejko Henryk Wieniawski ¬- wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy    Henryk Wieniawski a krytyka muzyczna

Lucyna Siedlik, Wojciech Siedlik Lębork na pięciolinii. Kronika muzyczna miasta od 1945 r.    O muzyce w Lęborku

Barbara Smoleńska-Zielińska, Tadeusz A. Zieliński Witold Lutosławski. Przewodnik po arcydziełach    O Lutosławskim przewodnikowo

Maria Wacholc Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia    Uchwycić piękno harmoniki Chopina

Karol Berger Potęga smaku. Teoria sztuki    Sztuka i jej obowiązki

Wacław Niżyński Dziennik, przeł. z rosyjskiego Grzegorz Wiśniewski     Zapiski jurodiwego

Christopher Hogwood H√§ndel, tłum. Barbara Świderska    Niewolnik sławy

Kerala J. Snyder Dieterich Buxtehude. Życie - tw√≥rczość - praktyka wykonawcza    Mistrz z Lubeki

Adam Czartkowski Beethoven. Pr√≥ba portretu duchowegoBeethoven w oczach wsp√≥łczesnych

Michał Bristiger Transkrypcje. Pisma i przekłady    Tłumaczenia muzyki

Alex Ross Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku    Poza ideologią styl√≥w

Olivier Bellamy Martha Argerich. Dziecko i czary, przełożył Jacek Giszczak    Martha

Adam Zamoyski Paderewski,Tomasz W. Jabłecki Paderewski i jego epoka, Ignacy Jan Paderewski, red. Kazimierz R. Czekaj, Małgorzata Perkowska, Krystyna Duszyk    Trzy razy Paderewski

Katie Hafner Romanca na trzy nogi. Opowieść o życiu i muzyce legendarnego pianisty Glenna Goulda,     Gould, Edquist i CD 318

Elżbieta Szczepańska-Lange Życie muzyczne w Warszawie    W cieniu car√≥w

Victoria Adamenko Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to Schnittke and Crumb    Muzyka, magia, rytuał. Świadomość nowoczesna jako świadomość mityczna

Elliott Antokoletz Muzyka XX wieku    Muzyka na klepki i symbole

Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska Dyktanda elementarne dla klasy VI szkoły muzycznej I stopnia    Dyktanda bez stresu

Mieczysław Tomaszewski Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia, interpretacje, rekonesans.     Odczytywanie Chopina

Mieczysław Tomaszewski Chopin. Fenomen i paradoks    Dwa oblicza Chopina

Aneta Norek Man of the Light.     Coltrane na skrzypcach

Krystian Brodacki Historia jazzu w Polsce    Dzieje 'muzyki ludożerc√≥w' w Polsce

Grzegorz Wiśniewski W hołdzie Chopinowi. Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli    Dwadzieścia sześć dni z życia Bałakiriewa

Juliusz Multarzyński Pianiści. Studium rubato    Muzyczne oko Juliusza Multarzyńskiego

Magdalena Oliferko Fontana i Chopin w listach    W cieniu Chopina

Zbigniew Kości√≥w Kultura muzyczna Ormian polskich    Muzyka polskich Ormian

Iwona Lindstedt Sonorystyka w tw√≥rczości kompozytor√≥w polskich XX wieku    Sonorystyka według Iwony Lindstedt

Hanna Sygietyńska Stary pan w czarnym, niemodnym surducie (Antoni Sygietyński 1850¬-1923)    'Żyło się, hulało, myślało, marzyło...'
Poprzednie | Następne

ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 


2013r - Terminarz nadsy≥ania materia≥ůw


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa