Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
Relacje  Sierpniowe preludium do 'Wratislavii'

W porze wakacji koncertową pustkę we Wrocławiu wynagrodziło publiczności "Forum Musicum" (10-31 sierpnia), organizowane w stolicy Dolnego Śląska już od kilku lat. Sierpień jest w tym mieście szczeg贸lny: urlopy w instytucjach, tęskne oczekiwanie na wrześniową "Wratislavię Cantans", urozmaicane wycieczkami do kurort贸w na Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju i Moniuszkowski w Kudowie. Tę letnią "ziemię niczyją" z powodzeniem zagospodarowało "Forum", tym razem przygotowane przez Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego.

Nie było to tylko skromne preludium do wrześniowej imprezy, lecz niezależny i ciekawie pomyślany festiwal o własnym stylu i programie. Oczywiście znacznie bardziej kameralny, oferujący jednak interesujące, ba, rewelacyjne wydarzenia.
Taką właśnie rewelacją była inauguracja - niestety, sądząc po znikomej frekwencji, niedoceniona przez wrocławską publiczność - z udziałem zespołu Vox Nostra z Berlina pod kierunkiem Burkarda Wehnera, w programie Assumpta est Maria in caelum (10 sierpnia). Ze smutkiem patrzyłem na garstkę słuchaczy, wyglądającą tym skromniej, że koncert odbył się w wielkim wnętrzu kościoła św. Elżbiety. Program wypełniła średniowieczna liturgia mszalna na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kt贸re przypadało za kilka dni. W prezbiterium, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, rozbrzmiewała dokonana przez zesp贸ł rekonstrukcja liturgii: od Ave Maria virgo virginum aż do Deo Gratias. Był to urzekający, "liryczno-mistyczny" koncert. Wyczuwało się inspirację grupy estetyką Marcela P茅r膷sa i osiągnięciami Anonymous 4, były to jednak niezwykle tw贸rcze nawiązania. Z P茅r膷sem Vox Nostra łączy głębia przeżycia mistycznego i podejście do ornamentacji, ale berlińczycy są jednak z innej muzycznej planety: nie tak obiektywni, za to liryczni i kameralni. Zaśpiewali z wielką ekspresją, bogato zdobiąc śpiew mikrointerwałami i nie tracąc jednolitej barwy, mimo dużej indywidualności poszczeg贸lnych głos贸w (pięcioro wokalist贸w). Najwspanialsze, nieziemskie w barwie, okazało się inkrustowanie tekst贸w ordinarium wielogłosowymi tropami w wykonaniu śpiewaczek (celne, duchowo-zmysłowe oddanie sł贸w "Lux lucis"). Potencjał artystyczny zespołu jest ogromny, zaledwie pięcioro śpiewak贸w wyczarowało istną panoramę duchowości epoki katedr.
Vox Nostra rozpoczęła festiwal, zakończył go 31 sierpnia tak samo mocnym średniowiecznym akcentem sam Marcel P茅r膷s, prowadząc Mszę Notre Dame Guillaume'a de Machaut w interpretacji Jarosławskiego Ch贸ru Festiwalowego. Było to przedsięwzięcie festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni", zorganizowane przy wsp贸łudziale Stowarzyszenia "Schola Gregoriana Silesiensis" z Wrocławia. Tw贸rca zespołu Organum wystąpił zatem w roli mistrza i apostoła swej odkrywczej estetyki. Tym razem publiczność dopisała, niemal szczelnie wypełniając kości贸ł św. Krzyża, a rezultaty były bardzo ciekawe. P茅r膷s bezkompromisowo zmusił ch贸rzyst贸w i słuchaczy do respektowania swego rozumienia emisji głosu, czasu muzycznego (a raczej liturgicznego), specyficznego tempa - kt贸re rozciągnął niczym Celibidache w p贸źnych freskach orkiestrowych - i fascynująco surowej, nieco chropawej ekspresji. Publiczność w napięciu wysłuchała wielkiej całości, nagradzając artyst贸w owacją, choć warto też odnotować zasłyszaną rozmowę dw贸ch starszych słuchaczek wychodzących po koncercie ("monotonne były te śpiewy"). Jednego jestem pewien: słuchacze i ch贸rzyści (ci ostatni w liczbie aż kilkudziesięciu) zapamiętają kontakt z francuskim mistrzem jako niepowtarzalne, głęboko poruszające doświadczenie.
Z tw贸rczością Machauta można się było zetknąć już 12 sierpnia, kiedy wrocławski zesp贸ł Ars Cantus pod kierunkiem Tomasza Dobrzańskiego wykonał program monograficzny Miłość i melancholia - ballady, ronda, motety. Wielkim walorem zespołu są znakomici wokaliści: Monika Wieczorkowska, Maciej Gocman i Piotr Karpeta. To oni wzięli na siebie największy ciężar tych trudnych interpretacji i udźwignęli go z powodzeniem. Szczeg贸lnie pięknie i efektownie zabrzmiało virelais C'est force faire le weil, w kt贸rym pr贸cz zespołowego refrenu dały się słyszeć solowe popisy. Można było podziwiać wspaniale wyr贸wnaną, jednolitą barwę głosu Gocmana, a także urodę i technikę głos贸w Wieczorkowskiej i Karpety. Tomasz Dobrzański (flet prosty, mandora), Ewa Prawucka (pozytyw) i Artur Łuczak (fidel) postarali się o zr贸żnicowane brzmienie instrumentalne. Wyraźnie natomiast zabrakło dopracowania warstwy tekstowej. Machaut został zredukowany do roli kompozytora, a przecież był też poetą: utwory aż się prosiły o pogłębiony komentarz wraz z tłumaczeniem.
O wiele więcej szczęścia miał inny poeta - Wilhelm M眉ller. Tekst Pięknej młynarki przedstawiono wprost wzorcowo 19 sierpnia - w polskiej, autorskiej wersji i mistrzowskiej interpretacji wybitnego wrocławskiego aktora Jana Bleckiego. Na tym koncercie poezja romantyczna, podana z wielką kulturą słowa, wspaniale splotła się z muzyką Schuberta. Wspaniały cykl wykonali Piotr Olech (alt) i Ewa Prawucka (fortepian). Możliwość usłyszenia tego dzieła w interpretacji męskiego altu to rzadka atrakcja: Olech z pełnym przekonaniem wni贸sł do Pięknej młynarki tę niezwykłą barwę. Umiejętnie, dużej urody głosem, kształtował nastr贸j, liryzm i zmienne emocje poszczeg贸lnych pieśni. Towarzysząca mu przy fortepianie Ewa Prawucka w pełni wywiązała się z zadania, choć musiała się trochę zmagać - co zrozumiałe - z mechanizmem zabytkowego wrocławskiego fortepianu Franza Welcka z połowy XIX wieku. Wiecz贸r w Sali Kolumnowej Teatru Lalek okazał się godną swej nazwy Schubertiadą.
Jednym z najbarwniejszych wydarzeń festiwalu był z pewnością otwarty koncert plenerowy pod tytułem Ballet des Nations, zorganizowany na scenie letniej Teatru Lalek. Ten spektakl muzyczno-baletowy o międzynarodowej obsadzie jest przykładem świetnej wsp贸łpracy europejskiej. Wzięli w nim udział tancerze baletu dworskiego Cracovia Danza, muzycy kapeli dworskiej Collegium Marianum z Pragi oraz zesp贸ł muzyki dawnej Solamente Naturali z Bratysławy. Widowisko - urzekające tanecznym wdziękiem, pięknymi kostiumami oraz pełnym temperamentu towarzyszeniem instrumentalnym - balansowało między muzyką dawną a ludową z rozmaitych region贸w Europy Środkowej. Zespoły instrumentalne grały efektownie i stylowo, o sukcesie przedsięwzięcia zadecydowali jednak polscy tancerze z grupy Romany Agnel. Ich maestria, gracja i wszechstronność, dzięki kt贸rym mogli błyskawicznie przechodzić z konwencji w konwencję, z kraju do kraju, od tańca do tańca, zasługuje na prawdziwy podziw. Nieprzewidzianym "kontrapunktem" okazały się spontaniczne popisy taneczne trojga małych dzieci, kt贸re włączyły się natychmiast "do zabawy", prezentując taką samą grację - aczkolwiek nie wystudiowaną.
Tegoroczne "Forum Musicum" popłynęło też nurtem czysto instrumentalnym, czego przykładem koncert 14 sierpnia, opatrzony tytułem Klarnety w muzyce wczesnego XVIII wieku. Bohaterem wieczoru w Auli Leopoldyńskiej był Christian Leit-herer (klarnet barokowy, klarnet klasyczny i chalumeau), kt贸remu towarzyszyły Barbara Maria Willi (klawesyn) i Barbara Leitherer (wiola da gamba). Występ okazał się wspaniałą lekcją historii muzyki: dzięki rzadkiej możliwości por贸wnania wyglądu, techniki gry i brzmienia rozmaitych odmian klarnetu i chalumeau. C贸ż za bogactwo dźwięku kryje się w tych instrumentach! Klarnet barokowy zaskoczył barwą jasną, przypominającą trąbkę, z kolei bassoon de chalumeau zaimponował okazałymi rozmiarami. Poszczeg贸lne interpretacje (H盲ndel, Telemann, Corette, Sciroli i Joseph Bodin de Boismortier) były błyskotliwe, dopracowane przez wszystkich wykonawc贸w, kt贸rzy podsumowali występ dowcipnym bisem w konwencji... jazzowej.
Trudno opisać wszystkie wydarzenia tegorocznego "Forum Musicum". Kilkanaście koncert贸w wrocławskich (także I Virtuosi di Dresda z Markiem Niewiedziałem, Jana Semer谩dov谩, Pavel Serbin, Aleksandra Rupocińska, zespoły Ars Nova, Dekameron, Sabionetta, Capricornus oraz młodzieżowa grupa muzyki dawnej Horrendus z Ciechanowa, obsypana nagrodami na tegorocznym festiwalu "Schola Cantorum" w Kaliszu) potwierdziło rangę imprezy i rozbudziło nadzieje na przyszłość.
ARTUR BIELECKI

ROK LIII • NR 21 • 18 PAŹDZIERNIKA 2009

Mysz w Ruchu


ROK LIII • NR 21 • 18 PAŹDZIERNIKA 2009


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa