Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
P硑ty  MUSICA VATICANA

Coraz częściej docierają do nas nagrania muzyki dawnej w wykonaniu artyst贸w z Kanady (choćby zespoł贸w takich jak Constantinople bądź Les Bor茅ades) - ruch historycznego wykonawstwa rozwija się tam, zwłaszcza we francuskojęzycznej części kraju, nader intensywnie. Oto płyta Studia Muzyki Dawnej w Montrealu, jednej z pierwszych kanadyjskich grup tego nurtu, działającej nieprzerwanie od 1974 roku.
Zesp贸ł Christophera Jacksona, mający w repertuarze przede wszystkim dzieła wokalne renesansu i baroku, tym razem sięgnął po kompozycje związane z liturgią papieską w Watykanie. Przed wiekami brzmiały one dzięki słynnej Cappella Giulia, dziś wykonuje je 16-osobowa grupa śpiewak贸w oraz kwartet instrumentalist贸w (wiolonczela, violone, harfa, organy) realizujących basso continuo. W programie płyty znalazły się utwory stosunkowo mało znanych kompozytor贸w (pisane między końcem XVI do końca XVII wieku), wśr贸d kt贸rych wyjątkiem jest Orlando di Lasso.
Utw贸r Lassa to trzych贸rowy motet a capella Domine, quid multiplicati sunt. Wykazuje on, iż ostatni z wielkich Franko-flamand贸w znakomicie przyswoił sobie zdobycze mistrz贸w weneckich w zakresie techniki polich贸ralnej. To r贸wnież swego rodzaju wskaz贸wka, gdzie bierze początek pełna splendoru barokowa watykańska muzyka wokalno-instrumentalna, choć czytelniejsze byłoby przywołanie jednej z podobnych kompozycji Palestriny, kt贸ry był wszak protoplastą całej rzymskiej szkoły muzyki religijnej.
W otwierającym płytę 16-głosowym psalmie Dixit Dominus Giuseppe Ottavio Pitoniego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, słyszymy już wyraźne wpływy Claudia Monteverdiego, w tym także jego "autorskiego" stylu concitato (wzburzonego). Fascynację dokonaniami wielkiego kapelmistrza od św. Marka odnaleźć można także w dw贸ch motetach Orazio Benevoliego, przeznaczonych na solową obsadę głos贸w - O sacramentum pietatis (3 soprany, b.c.) oraz Juravit Dominum (4 soprany, b.c.). Lekka, przejrzysta faktura obu utwor贸w, wzbogacona szeregiem figuracji i ornament贸w, wspartych na subtelnym akompaniamencie, emanuje iście barokowym przepychem. To efektowna muzyka, ale niestety, nie wszystkie śpiewaczki sprostały jej trudnościom (przede wszystkim pod względem intonacji).
O wiele lepiej Studio de Musique Ancienne de Montr茅al wypada w kompozycjach o charakterze ch贸ralnym, choć w istocie głosy prowadzone są tu r贸wnież w solistycznej obsadzie. Opr贸cz już wymienionych są to kolejne motety: 16-głosowy Benevoliego Laudate pueri Dominum oraz 12-głosowe Ave Regina caelorum Giovanniego de Macque i In dedicatione templi Francesco Soriano. Dobrze dobrane proporcje brzmieniowe, czytelne kontrasty dynamiczne i agogiczne, ciekawie budowana dramaturgia przekazu uprawniają do wystawienia zespołowi Jacksona wysokiej noty za interpretację.
Podobnie rzecz się ma z mszą Beata es Virgo Maria Vincenza Ugoliniego (12 głos贸w, b.c). A ponieważ pełne cykle mszalne pisano w baroku już znacznie rzadziej niż w poprzedniej epoce, utw贸r zasługuje na szczeg贸lną uwagę r贸wnież z poznawczego punktu widzenia.


MUSICA VATICANA
De Lassus, Benevoli, Macque, Pitoni, Soriano, Ugolini
Studio de Musique Ancienne de Montr茅al, dyr. Christopher Jackson
Atma ACD2 2508 (2011)
WITOLD PAPROCKI

ROK LVI • NR 20 • 30 WRZEŚNIA 2012

Mysz w Ruchu


ROK LVI • NR 20 • 30 WRZEŚNIA 2012


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa