Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
P硑ty  CYPRIAN BAZYLIK

Cyprian Bazylik, zwany r贸wnież Cyprianem z Sieradza, w ocenie historyk贸w ustępuje rangą innym kompozytorom polskiego renesansu, takim jak Szamotulczyk, Gom贸łka czy Zieleński. Pozostawił po sobie ledwie kilkanaście utwor贸w, kt贸re ukazują nam jednak tw贸rcę gruntownie wykształconego, obdarzonego niepoślednim talentem i inwencją. Jego losy przypominają w og贸lnym ujęciu życie Wacława z Szamotuł - podobnie jak on, po kr贸tkiej karierze na dworze kr贸lewskim, przyjął wiarę kalwińską i wyjechał do radziwiłłowskiego Wilna. To właśnie tam najprawdopodobniej powstały wszystkie zachowane dzieła Bazylika, kt贸re reprezentują nurt protestanckich pieśni nabożnych - czterogłosowych, utrzymanych w dość prostej fakturze akordowej i opartych gł贸wnie na polskich tłumaczeniach psalm贸w.
Jeszcze niedawno znanych było jedenaście utwor贸w tego rodzaju, dziś opera omnia Bazylika rozrosła się do piętnastu pozycji. Wszystkie znalazły się na omawianej płycie, będącej efektem wsp贸łpracy instytucji kulturalnych rodzinnego miasta mistrza Cypriana, zainicjowanej r贸wnież przez sieradzanina - Romualda Erenca, oraz grupy artyst贸w kierowanych przez Jacka Urbaniaka. Warstwę instrumentalną wykonuje zesp贸ł Ars Nova, część wokalną - Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego wsparty ch贸rem Cantilena, działającym przy sieradzkim klasztorze Urszulanek i prowadzonym przez siostrę Alinę Kulik.
Pieśni, zapisane w typowej dla renesansu fakturze wokalnej, zostały przez Jacka Urbaniaka opracowane r贸wnież instrumentalnie. Artysta uczynił to ze znawstwem i z inwencją, dostosowując aranżacje do wymowy konkretnego tekstu, starając się nie tylko ozdobić słowo, lecz r贸wnież je zinterpretować. Poetyckie strofy dopełniane są więc wyrafinowanym kolorystycznie akompaniamentem, instrumenty zdwajają lub zastępują głosy wokalne, od czasu do czasu grają też sola. Szczeg贸lne uznanie budzi spos贸b zrekonstruowania trzech zachowanych tylko w jednogłosie pieśni: Pieśń ranna, Pożegnanie krześcijańskie, Benedictio Mense; uwsp贸łcześniony styl tej ostatniej nawiązuje do dokonań słynnej L'Arpeggiaty.
Grający w ośmioosobowym składzie zesp贸ł Ars Nova wywiązuje się z powierzonej roli znakomicie, dzięki czemu ta prosta harmonicznie muzyka staje się wielobarwna i efektowna.
Podobać się może też warstwa wokalna. Śpiewacy z Subtilior Ensamble wykonują swoje partie z wrażliwością i precyzją, tak w odcinkach solowych, jak zespołowych. Ich głosy - pełne w brzmieniu, zdecydowane i artystycznie wysublimowane - nadają muzyce elitarnego, dostojnego charakteru.
Muszę przyznać, że z dużą przyjemnością wsłuchiwałem się w tę najnowszą propozycję Jacka Urbaniaka i towarzyszących mu artyst贸w. Nagrania niosą wiele pozytywnej energii, a wielozwrotkowe pieśni Cypriana Bazylika, dość przecież schematyczne pod względem formy, stają się utworami inspirującymi, pełnymi uroku i pięknych melodii.
Płyta jest świetnym przykładem na połączenie inicjatywy lokalnego środowiska z aspiracjami wysokiej klasy wykonawc贸w. W efekcie wydawnictwo w zamierzeniu promocyjne spełnia wymagania natury artystycznej.


CYPRIAN BAZYLIK
Dzieła wszystkie
Ars Nova, Subtilior Ensemble, Cantilena - Sieradz, dyr. Jacek Urbaniak
Miasto Sieradz (2012)
WITOLD PAPROCKI

ROK LVII • NR 5 • 3 MARCA 2013

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 5 • 3 MARCA 2013


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa