Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
P硑ty  POPPE

Urodzony w roku 1969 Enno Poppe, kompozytor i dyrygent, jest z pewnością jedną z najciekawszych postaci powstajacej dziś muzyki. W swej oryginalnej i dla niego tylko specyficznej tw贸rczości unika rozwiązań sztampowych (w tym wielu typowych cech nowej muzyki niemieckiej) swobodnie naruszając rozmaite niepisane zakazy. Utwory jego powstają w rezultatacie stosowania procedur ścisłych, nierzadko sformalizowanych, kt贸rych reguły są jednak nieustannie podważane - rygoryzm i swoboda przenikają się tu na wszystkich poziomach.
Nowa, wydana przez Kairos płyta zawiera utwory solowe i kameralne w wykonaniu kierowanego przez kompozytora berlińskiego zespołu Mosaik. Trzy kompozycje zatytułowane Arbeit gra Ernst Suberg na "wirtualnych organach Hammonda", czyli na syntezatorze imitującym brzmienie tego popularnego w jazzie i rocku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych instrumentu. Skala barw jest tu jednak o wiele szersza niż w stanowiącym brzmieniową podstawę "oryginale" - zmieniają się one co chwilę i w spos贸b nieraz mocno zaskakujący. Najważniejszą jednak cechą "wirtualnych organ贸w Hammonda" jest możliwość szybkiego przestrajania klawiatury - Poppe jakby w opozycji do większości muzyki mikrotonowej - w kt贸rej upodobanie do powolnych zmian wynika zapewne z chęci umożliwienia smakowania niuans贸w odmiennego stroju - lubi szybkie przebiegi i zmiany. Postrzeganie r贸żnic między mikrotonowymi skalami ułatwia tu natomiast wyraźna motywika i praca motywiczna (upodobanie do tej, dla wielu przestarzałej, metody osiągania sp贸jności to jedna z cech wyr贸żniających kompozytora) - rytmiczno-melodyczne wzory poddawane są wariacyjnym przekształceniom r贸wnież przez zmiany stroju i barwy.
Intonacyjna dokładność, jaką bez trudu można uzyskać na przestrajanym instrumencie klawiszowym, zdumiewa w Wespe (do tekstu wiersza Marcela Beyera) na głos solo w interpretacji kontratenora Daniela Glogera, kt贸ry wszystkie te subtelności uzupełnia arcydokładnie wykonywanymi glissandowymi zakrzywieniami, trylami i precyzyjnie kontrolowanym wibratem. Środki analogiczne do tych użytych w muzyce na instrumenty znajdziemy w imitacjach-przekształceniach motyw贸w skrzypiec i wiolonczeli w triu Trauben z komplikującym obraz rytmiczny fortepianem. Utw贸r rozwija się od wzajemnego naśladowania pojedynczego dźwięku, kt贸ry jest jakby samogłoską intonowaną za każdym razem z innym odcieniem wyrazowym, i rozwija się do dłuższych fraz w intensywnym i niezwykle złożonym przebiegu.
Schrank to kompozycja złożona z jedenastu miniatur przeznaczonych na rozmaite składy - od fletu solo do dziewięciu instrument贸w. Poszczeg贸lne części są mocno zr贸żnicowane; Poppe sięga nawet do stylistycznych aluzji, co w jego muzyce jest zjawiskiem raczej sporadycznym. Na większy skład kameralny przeznaczony jest r贸wnież Salz - utw贸r zaczyna się od duetu fletu basowego z alt贸wką i podobnie jak choćby w Trauben stopniowo staje się coraz bardziej intensywny i złożony; raz jeszcze słychać tu "wirtualne organy". Choć muzyka Poppego wydaje się niekiedy igrać z chaosem, także tu dominuje poczucie nadrzędnej sp贸jności i jasno wytyczonego kierunku rozwoju.


POPPE
Arbeit I; Wespe; Arbeit II; Trauben; Arbeit III; Schrank; Salz
ensemble mosaik; dyr. Enno Poppe, Daniel Gloger kontratenor, Ernst Surberg syntezator Kairos 0013252KAI (2013)
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

ROK LVII • NR 15 • 21 LIPCA 2013

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 15 • 21 LIPCA 2013


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa